Adatkezelési TÁJÉKOZTATÓ

ORVOSI INFORMÁCIÓS SZOLGÁLTATÁS ÉS GYÓGYSZERBIZTONSÁG

Milyen adatokat gyűjtünk, és hogyan használjuk fel ezeket?

Az Ön személyes adatainak biztonsága fontos számunkra. Jelen dokumentumban tájékoztatjuk arról, hogy a Lilly Hungária Kft. miképpen gyűjt Önről személyes adatokat, miért kérjük és kikkel osztjuk meg adott esetben ezeket az adatokat. Ezenkívül alább az Ön személyes adatokhoz fűződő jogait is ismertetjük. Az adatkezelési tájékoztató az Önnel kapcsolatos minden személyes adatra érvényes, függetlenül attól, hogy ezek tárolása elektronikus vagy nyomtatott formában történik. A Lilly azt javasolja, hogy amennyiben Ön gondozó vagy egészségügyi szakember, mindig tájékoztassa betegeit arról, ha nemkívánatos eseményt jelent be velük kapcsolatban. Bizonyos esetekben az Önre vonatkozó jogszabályok vagy előírások betartása miatt lehet szükség az Ön személyes adatainak felhasználására. Ilyen esetben Ön nem tilthatja meg az adatok feldolgozását.

Az alábbi személyes adatokat használjuk:

 • név
 • elérhetőség
 • egészségi állapotra vonatkozó adatok

A fenti adatokat a következő célokra használjuk fel:

 • nemkívánatos eseményekre és termékpanaszokra vonatkozó információk feldolgozása és bejelentése
 • jogszabályoknak, előírásoknak való megfelelés céljából, továbbá biztonsági okokból

Előfordulhat, hogy a Lilly a saját jogszerű érdekeinek megfelelően ettől eltérő esetekben is felhasználja ezeket az adatokat olyankor, amikor az Ön valamely kérdésével, kérésével vagy panaszával kapcsolatban egyeztet Önnel. Önnek jogában áll a személyes adatai ilyen célú felhasználását megtiltani. Ezt úgy teheti meg, hogy felveszi velünk a kapcsolatot a „Hogyan léphet velünk kapcsolatba?" részben leírt módon.

Az alábbi személyes információkat használjuk:

 • név
 • hangfelvétel
 • elérhetőség
 • egészségi állapotra vonatkozó információ
 • a Lillyre vagy a termékeinkre és szolgáltatásainkra vonatkozó vélemények

A fenti információkat a következő célokra használjuk fel:

 • választ adunk az Ön kérdésére, vagy intézkedünk a panaszával kapcsolatban
 • elvégezzük a saját üzletmenetünk során szükséges adminisztratív feladatokat

Az adatfeldolgozás a személyes adatok rögzítésére, rendezésére, rendszerezésére, tárolására, átdolgozására vagy módosítására, visszakeresésére, tanulmányozására, felhasználására, adatküldéssel történő kiadására, terjesztésére vagy egyéb módon történő rendelkezésre bocsátására, összevonására vagy összekombinálására, leszűkítésére, törlésére vagy megsemmisítésére, ill. anonimizálására terjedhet ki.

Előfordulhat, hogy az Ön bizonyos személyes adatait harmadik felektől, például nyilvános forrásokból vagy szakmai szervezetektől szerezzük be.

Amennyiben Ön egészségügyi szakember, az adatait az ügyfél-adatbázisunkban szereplő egyéb – pl. egészségügyi intézményekkel fennálló kapcsolataira vonatkozó – információkkal is összekapcsolhatjuk.

Adatait a jogszerű és törvényes üzleti céljainknak megfelelő időtartamig tároljuk, a Lilly dokumentum megőrzési szabályai, valamint a hatályos jogszabályok és előírások betartásával.

Miért osztjuk meg másokkal az Ön személyes adatait?

Előfordulhat, hogy az Ön személyes adatait a jelen dokumentumban ismertetett célokból harmadik felekkel is megosztjuk. Kizárólag olyan harmadik felek számára tesszük hozzáférhetővé az Ön adatait, akik vállalják, hogy az adatokat megvédik és kizárólag az általunk engedélyezett célokra használják fel.

Az is megtörténhet, hogy törvényes felszólításra, például nemzetbiztonsági vagy bűnüldözési célból kell a hatóságok – pl. egészségügyi hatóságok – rendelkezésére bocsátanunk az Ön adatait.

Hol tároljuk az Ön személyes adatait, és hol végezzük ezek feldolgozását?

A Lilly adott esetben a világ különböző részeiben működő kapcsolt vállalatainak is továbbíthatja az Ön személyes adatait, és előfordulhat, hogy ezek a vállalatok is továbbadják az adatokat a Lilly más tagvállalatainak. A Lillynek olyan országokban is működhetnek leányvállalatai, ahol törvényileg esetleg nem biztosított a megfelelő szintű adatvédelem. A Lilly leányvállalatai azonban minden esetben kötelesek a jelen nyilatkozatban leírtaknak megfelelően kezelni a személyes adatokat. Ha bővebb felvilágosítást szeretne arról, hogy milyen adatküldési és biztonsági szabályokat alkalmaz a Lilly a személyes adatok külföldre továbbítása során, akkor lépjen velünk kapcsolatba a privacy@lilly.com címen, vagy látogasson el az alábbi oldalra: https://www.lilly.com/privacy

Hogyan gondoskodunk az Ön adatainak biztonságáról?

Tisztában vagyunk azzal, hogy mennyire fontos az Ön személyes adatainak védelme, ezért ésszerűn elvárható fizikai, elektronikus és eljárási intézkedéseket, biztonsági eszközöket alkalmazunk az általunk feldolgozott és tárolt adatok védelme érdekében. Gondoskodunk például arról, hogy az Ön adataihoz kizárólag az erre felhatalmazott munkavállalóink, képviselőnk, külső vállalkozóink, szolgáltatóink, beszállítóink, leányvállalataink és üzleti partnereink férhessenek hozzá, továbbá azok, akiknek a hozzáférésre a Lilly megbízásából végzett feladat- és felelősségi körük ellátásához van szükségük. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy bár igyekszünk megvédeni az általunk feldolgozott és tárolt adatokat, nem létezik feltörhetetlen biztonsági rendszer.

Az Ön jogai és lehetőségei

Önnek jogában áll tájékoztatást kérni tőlünk arra vonatkozóan, hogy hogyan használjuk fel és kivel osztjuk meg személyes adatait. Jogosult továbbá megtekinteni az Önre vonatkozóan rendelkezésünkre álló személyes adatokat, azokról másolatot kérni, továbbá az adatok javítását vagy törlését kérni.

Előfordulhat, hogy kérésének csak bizonyos korlátozásokkal tudunk eleget tenni.

Hogyan léphet velünk kapcsolatba?

Fenti kéréseit az alábbi elérhetőségeken juttathatja el hozzánk:

Lilly Hungária Kft.

1075 Budapest, Madách Imre út 13-14.

06-1-328-5100

Hogyan élhet panasszal?

Ha panaszt szeretne tenni azzal kapcsolatban, ahogyan a személyes adatait kezeltük, vegye fel a kapcsolatot adatvédelmi munkatársunkkal a privacy@lilly.com címen, aki kivizsgálja az ügyet.

Amennyiben Ön nem elégedett a panaszára kapott válasszal, vagy úgy véli, hogy nem a jogszabályoknak megfelelően dolgozzuk fel személyes adatait, az adatvédelmi hatósághoz (NAIH) fordulhat panaszával.

Lilly Hungária Kft. 1075 Budapest |  Madách Imre út 13-14. | PP-MG-HU-0005 |

Dokumentum zárása: 2018.05.11.