Jognyilatkozat

A Lilly Hungária Kft. honlapja vagy annak bármely oldalának megnyitásával a honlap látogatója elfogadja az alábbi feltételeket, amelyeket a Lilly Hungária Kft. bármikor jogosult egyoldalúan megváltoztatni.

Kérjük, amennyiben az alábbi feltételekkel nem ért egyet, illetve az abban foglaltakat magára nézve kötelezőnek nem ismeri el, úgy honlapunkat ne nyissa meg.

1. Feltételek

1.1. A Lilly Hungária Kft. honlapjának látogatója a honlapról információkat tölthet le, jeleníthet meg vagy nyomtathat ki, kizárólag nem kereskedelmi, személyes használatra.

1.2. A Lilly Hungária Kft. fenntartja a jogot, hogy megszakítsa, illetve megszüntesse honlapja valamely, vagy akár összes szolgáltatását. A Lilly Hungária Kft. nem vállal semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget honlapjának bármely vagy összes szolgáltatásának megszakításából, illetve megszüntetéséből eredően, tekintet nélkül arra, hogy ezen eseményeket vagy a kihagyásokat a Lilly Hungária Kft., vagy bármelyik harmadik fél eredményezi.

1.3. A Lilly Hungária Kft. honlapján elhelyezett elektronikus vagy más úton küldött bármilyen közlést, anyagot, illetve bármilyen adatot, kérdést, megjegyzést, javaslatot a Lilly Hungária Kft., mint nem bizalmas, vagyoni értékkel nem rendelkező anyagként kezeli.
A Lilly Hungária Kft. tulajdonába kerül a honlapját látogatók által továbbított valamennyi adat, információ, és azokat a Lilly Hungária Kft. jogosult bármely célra korlátozás nélkül (személyes adatok esetén az Adatvédelmi Tájékoztatóban [link] meghatározott célokra) felhasználni, így különösen továbbítani, többszörözni, közzétenni, valamint közvetíteni. A Lilly Hungária Kft. jogosult továbbá szabadon felhasználni bármilyen ötletet, elképzelést, know-howt, illetve technikát, amelyet a honlapja látogatói bármely célból a Lilly Hungária Kft. részére megküldenek.

1.4. A Lilly Hungária Kft. jogosult bármikor felülvizsgálni a honlapján közzétett nyilatkozatok tartalmát, azokat szükség szerint módosíthatja, illetve a honlapon végrehajtott változtatások szerint aktualizálhatja. A felülvizsgálatok során történt módosítások a Lilly Hungária Kft. honlapjának látogatóira nézve kötelező érvényűek, ezért a honlapot látogatók részére javasolt a nyilatkozatok tartalmának az esetleg végrehajtott változások követése érdekében történő rendszeres figyelemmel kísérése.

1.5. A Lilly Hungária Kft. előzetes írásos engedélye nélkül a honlap tartalmi elemei nem helyezhetők el sem nyilvános, sem zárt adatbázisban. A Lilly Hungária Kft. honlapja tartalmi és formai alkotórészei közlési engedély esetén sem változtathatók meg és nem használhatók fel a honlap tartalmától eltérő célra.

2. Szerzői jog

2.1. A Lilly Hungária Kft. honlapja, az azon található minden képi és szöveges tartalom, illetve azok elrendezése szerzői jogi, szabadalmi, illetve védjegyoltalom alatt állnak, azok bármilyen formában történő felhasználása a személyes használatot meghaladó mértékben kizárólag a Lilly Hungária Kft. kifejezett erre vonatkozó írásos engedélyével lehetséges.

2.2. A Lilly Hungária Kft. honlapján elérhető tartalom eltérő megjelölés vagy utalás hiányában Lilly Hungária Kft. szellemi alkotását, illetve szerzői jogvédelem alá tartozó művét képezi és a Lilly Hungária Kft. külön kifejezett írásbeli engedélyének hiányában kizárólag a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően használható fel.
Az ilyen felhasználás kizárólag személyes célból történhet és jövedelemszerzés vagy jövedelemfokozás célját közvetlenül és közvetett módon sem szolgálhatja.
A személyes célú felhasználás körében a Lilly Hungária Kft. honlapjának látogatója - az on-line hozzáférésen túl - kizárólag a honlap egyes részeinek a látogató által az internet-hozzáféréshez használt számítógépe merevlemezén történő rögzítésére vagy kinyomtatására jogosult, azonban a látogató kifejezetten nem jogosult az adott tartalom így többszörözött részének az újrafelhasználására, terjesztésére, bármilyen eszközzel és/vagy formában történő másolására, átvételére, adatbázisban történő tárolására, letölthetővé tételére, a tartalom kereskedelmi forgalomba történő hozatalára sem ellenérték fejében, sem anélkül.

2.3. A Lilly Hungária Kft. vagy bármely más fél szerzői jogát nem engedményezi vagy ruházza át a honlapját látogató személy részére. A jelen jognyilatkozatban foglaltak nem értelmezhetők a szerzői jogról, illetve bármilyen, a Lilly Hungária Kft vagy harmadik fél tulajdonát képező vagyoni értékű jogról történő hallgatólagos vagy kizárólagos lemondásnak.

2.4. A Lilly Hungária Kft. honlapja tartalmazhat, illetve vagy hivatkozhat valamely védjegyre, szabadalomra, vagyoni értékű üzleti titokra, technológiákra, termékekre, folyamatokra, vagy a Lilly Hungária Kft., illetve harmadik fél tulajdonát képező egyéb vagyoni értékű jogra.
A Lilly Hungária Kft., illetve a harmadik felek nem engedményezik és nem ruházzák át a Lilly Hungária Kft. honlapját látogatóra az ilyen védjegyekben, szabadalmakban, üzleti titkokban, technológiákban, termékekben, folyamatokban és egyéb szellemi tulajdonjogokban, vagyoni értékű jogokban foglalt jogosítványaikat és jogaikat.

2.5. Tilos a Lilly Hungária Kft. honlapjának keretezése - úgynevezett "frame"-be helyezése. Tilos továbbá linkek a Lilly Hungária Kft. honlapja bármely részének, bármely módon nem a Lilly Hungária Kft. érdekeltségi körébe tartozó felek oldalain történő bennfoglalása.


3. Információk, felelősség

3.1. A Lilly Hungária Kft. honlapján elhelyezett információk, adatok, illetve dokumentumok kizárólag tájékoztatásul szolgálnak, azok teljességéért, pontosságáért a Lilly Hungária Kft. felelősséget nem vállal. A Lilly Hungária Kft. honlapját látogató felhasználók a honlapot kizárólag saját felelősségükre használják.

3.2. A Lilly Hungária Kft. felelősséget nem vállal azokért az esetlegesen bekövetkező károkért, veszteségekért, költségekért, amelyek a honlap használatából, annak nem megfelelő működéséből, üzemzavarából, az adatok bárki által történő illetéktelen megváltoztatásából keletkeznek, illetve amelyek az információtovábbítási késedelemből, számítógépes vírusból, vonal- vagy rendszerhibából, vagy más hasonló okból származnak.

3.3. A Lilly Hungária Kft.-t nem terheli továbbá felelősség a honlapján található és ott elérhető anyagok használatáért és a használat következményeiért, továbbá a honlap tartalmának pontosságáért, megbízhatóságáért, hibamentességéért vagy zavartalan működéséért.

3.4. A Lilly Hungária Kft. honlapján a Lilly Hungária Kft. által gyártott, illetve forgalmazott termékekre, szolgáltatására tett utalás, hivatkozás nem jelenti azt, hogy az adott termék vagy szolgáltatás jelenleg vagy a jövőben a honlapot látogató lakhelyén elérhető.